Hjem

Velkommen til Ejstrupholm Jagt & Skytteforening

Sidste Nyt!

Opdateret d. 9. august. 2019

Mårhund


Over hele Jylland er man nu på vej med initiativer for at bremse mårhundens udbredelse. Bestanden er fordoblet for hvert år, den har været konstateret her. Det skal stoppes, da den er meget hård ved andet vildt.
Jægerrådet i Ikast-Brande har sammen med Naturfredningsforeningen anskaffet 10 fælder sammen med 10 vildtkameraer, som skal bruges i bekæmpelsen.
I Ejstrupholm Jagtforening har vi lånt et sæt, som vi har fået Lars Andersen til at forvalte.
Konstaterer i mårhunde hos jer, kan I kontakte Lars og aftale, om I evt. kan låne fælden eller få gode råd til at lave en baitplads. Lars kan kontaktes på tlf. 21499615 eller mail cockerlars@hotmail.com


Svampetur


Fredag d. 13. september har vi vores årlige svampetur ved Harrilld Hede.
Vi mødes kl. 16 og kører under ledelse af Hans Jensen ud og finder svampe. Efterfølgende mødes vi ved Åhuset, hvor vi skal forsøge at få noget spiseligt ud af de fundne svampe. Pris 20 kr til brød og drikkevarer pr. person.
Tilmelding på 29882672 eller bent.jensen12@mvb.net senest onsdag d. 11. kl. 15.00.


Medhjælperdag på Højderyggen på lørdag d. 10.aug.


Kl. 8.30 er der kaffe og rundstykker, og så skydes der ellers på alle baner, kun afbrudt af frokost kl. 12.00.
Deltagerne betaler selv patronforbrug- resten er gratis. Så hjælper du, så mød op. Meget gerne en tilmelding på grund af maden; fx til Bent Hermann 29899750 eller skriv dig på sedlen på banen.


Hundetræning


trænger du og din hund til lidt træning før sæsonen, er chanchen der nu.
De næste 3 tirsdage. 13. - 20. - og 27. august træner vi på Møllebakken i Gludsted fra kl. 19.00.
Vi stiller med vildt, og så hjælper deltagerne hinanden med det praktiske.
Ejstrupholm og Gludsteds hundeklub.


Flugtskydning


Hører du også til de mange, der sjælent kommer på skydebanen, er der gode træningsmuligheder på Højderyggen hver onsdag i august måned fra kl. 18.30 .
Her er der instruktører på standpladserne, så man kan få hjælp til at forbedre sin skydning. Også et godt tilbud, hvis man træner til haglskydeprøven.


Mårhund


Nu er de her!
I den senere tid er der flere observationer af mårhund omkring Ejstrupholm og Nørre Snede. Det bør vi gøre noget ved. Vil du, eller kender du en eller flere, der vil hjælpe til med reguleringen af mårhund, så kontakt mig.
I august- september holdes et fælles møde i Ikast-Brande om bekæmpelse af mårhund, her vil der også blive orienteret om (de beskedne) tilskudsmuligheder.
Er du interesseret, kan du deltage som en eller to repræsentanter fra Ejstrupholm jagt- og Skytteforening.
Bent Jensen


Lokal Jagtnyt Juli 2019


Den nye udgave af Lokal Jagtnyt! er klar og kan ses her


Hundeafslutning 2019


Resultater fra hundeafslutning se dem her


Bukkepral 2019 - så er vi igen - næsten!


Vi var 18 der mødtes til morgenkaffe på Pletten. Ingen bukke i år. Men næsten alle havde set vildt.Både gæs, harer, dådyr, krondyr og rådyr; også bukke, men de "rigtige" fik man ikke chancer til. To jægere havde oplevelser med råer med nyfødte lam, og en enkelt havde set et kronhind med kalv, så dyrene er tidligt på færde i år.


Billeder se dem her


KRONVILDTFORVALTNING 2020-2024


D. 17. er der et møde i Silkeborg om jagttiderne på kronvildt fra 2020 - 2024.


Hvad skal vi som forening bringe videre?


Jeg synes, vi skal have jagt på kalv i februar, og jeg synes samtidig, at det skulle være vanskeligere at få reguleringstilladelse på kalv i juli.


Set fra min stol ville det også være nemmere, hvis de 14 dages brunstjagt var ens i et væsentlig større område end nu. De forskellige lokale jagttider volder problemer, men vi må erkende, at vi på det område ligger i et grænseland.


Skal vi simpelt hen give afkald på lokal indflydelse på jagttider mod at få ensartede jagttider?


Hjortebanen i Brande 2019


Fredag d. 3.maj var vi på hjortebanen se billederne her


FELTSKYDNING KARUP


Vi har fået 2 feltskydninger i Karup d. 4.5.19 kl. 15,45 og d. 10.8.19 kl. 14,30, hold af 6 personer pr. gang.

Pris pr. person kr. 200,00.

Tilmelding til Flemming Rasmussen på sms 40181578 samt mobilpay kr. 200,00 til nr.40096, man er først tilmeldt, når pengene er overført.

Disse skydninger kan alle være med.

Der arrangeres fælles transport.


Vildduebanen


d. 17. april var vi 17 skytter, der hyggede os med de drilske duer på vildduebanen i Nørre Snede. God vejr-god skydning med Bjarne Laursen, Mogens Skovbjerg og Troels Hermann som topscorere.

se billeder her


Hjortemøde


I torsdags var vi mange, der var til hjortemøde i Gludsted Jagtcenter. Referat og skriv vedr. helikopterflyvninger lægger Claus ind på hjemmesiden. Her nøjes jeg med lidt om råvildt fra mødet:

Råvildt.

Hvordan har bestanden det?

I Rørbækområdet er der en stigende bestand, i Gludsted vurderes bestanden til at være svagt stigende, de øvrige steder er bestanden faldende . I Store Hjøllund har man oplevet et kraftigt fald, og det skyldes ikke sygdom, da der ikke findes faldvildt.

Pluk fra den følgende diskussion:

Hvis der er mange krondyr og dådyr i et område presses rådyrene ud. Generelt var holdningen, at dådyrene presser rådyrene væk.

I statsskoven er der ikke meget råvildt.

Hans Schougaard oplyste, at afskydningen toppede i 2016, siden er det gået stærkt nedad.

Han fremhævede afskydningen som problematisk. På landsplan er afskydningen: lam 24 %, råer 25 %, bukke 51 %. Det er helt skævt, der skal skydes flere råer. For mange gamle råer, der ikke sætter lam i bestanden.

Så min konklussion: Husk at nedlægge den gamle rå, der kommer alene.


Referater af Gludsted Hjortemødet her og orientering omkring Helikopter flyvning her


Referater af Vonge Hjortemødet her og afgang af kronvildt her


Nyt tag på Pletten


Så er taget færdigt - stor tak til alle, der på en eller anden måde gav en hånd med.

se billederne her


Onsdag d. 13. marts på Vonge kro for Rørbækområdet.

Tilmelding til Jens Peter Lübker på tlf. 20286720


Torsdag d. 28 marts i Gludsted Jagtcenter kl. 19.00 for Ikast-Brande og omegn.

tilmelding til Bent 29882672 (bent.jensen12@mvb.net) eller Sten tlf. 20237455 (stenk@mail.tdcadsl.dk)


Hundetræning


Opstart for alle hunde på Møllebakken i Gludsted ( ved vandhullet) tirsdag d. 2. april kl. 19.00. Vi træner 10 tirsdage. Pris 350 kr.

Efter en kort velkomst deles deltagerne op i unghunde og videregående hunde. Ingen tilmelding. Bare mød op første aften. Vil du vide mere så ring til Bent 29882672 eller Svend Bjerg 52392162


Skydestævne 2019


Billeder fra skydestævnet her


Højderyggens Skydecenter.


Vi starter træningen lørdag d. 16. marts fra kl. 9.30 - 12.00 . Torsdag d. 4. april kl. 18.30 starter træningen om torsdagen.

Vi kan godt bruge lidt flere hjælpere på banen. Vil du hjælpe, så send en sms til Bent 29882672.

Fællesspisning


se billeder fra Fællesspisning en hyggelig aften med retter baseret på gråænder Her


Hundetræning afslutning 2018


Aslutning på hundetræning se resultater her og billeder her


Billeder Forår 2018


Billeder ses her


Persondata Lovgivning


alt det om den nye persondata lovgivning findes under "alt om Foreningen" Persondata


Kronvildtmøde for Rørbækområdet i Vonge


Referat ses her som PDF


Kronvildtmøde for Ikast-Brande Kommune


Referat ses her som PDF


Skydestævne i Pletten 2018


Se billeder og resultater fra skydestævnet her


Billeder


Nye Billeder fra flere arrangementer se dem her


Svampetur 2017 ved Harrild Hedes Naturcenter


se Billeder her

Vi er på Facebook klik på linket herover

Info for Aktivitets Agenda


ved klik på overskrift vises flere informationer om arangementet klik igen for at lukke