Hjem

Velkommen til Ejstrupholm Jagt & Skytteforening

Sidste Nyt!

Opdateret d. 27. junij 2017

Lokal Jagtnyt Juli 2017

 

Den nye udgave af Lokal Jagtnyt! er klar og kan ses her

Hundetræning afslutning 2017

 

Tirsdag d. 13 juni blev afslutning på hundetrænig afviklet se resultaterne

se Billederne på siden "Billeder"

Den nye bekendtgørelse for jagttider

 

er nu i høring, se link nedenfor. I forhold til det foreslåede er februarjagten på kronkalv taget ud og ligeså med dåhjort i januar.

Link til høringsportal: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60549

I forbindelse med indsendelse af forslagene til jagttider på kronvildt, blev der også bedt om forslag til jagttid på dåvildt f.s.v. angår 2017. Disse indgår derfor i bekendtgørelsen som er i hørring ovenfor.

Hjortevildtgrupperne er efterfølgende blevet bedt om at forslag til lokale jagttider for dåvildt for 2018 - 2022. Fristen for forslag er 1. juni. Såfremt I ønsker at bidrage med synspunkter til en fremtidig jagttid for dåvildt, har Hans bedt om, at I henvender jer til ham vedrørende dåvildtforvaltningen. Evt. bidrag bedes derfor fremsendt til Hans på mail hans@hestehospitalet.dk senest 15. maj.

Formanden for Den Nationale Hjortvildtgruppe tilkendegav på årsmødet i Kolding, at en fremtidig jagttid på dåvildt skal afspejle ikke bare jagten på, men også forvaltningen af dåvildt, baseret på et biologisk, fagligt grundlag. Følgende punkter vil derfor indgå i overvejelserne

•Flere ældre hjorte

•God alders- og køns fordeling

•Færre markskader

•God geografisk spredning af bestanden

•Sikre etisk jagtudøvelse

•Sikre muligheder for at opleve dåvildt

I forhold til ”forvaltning” bør det indgå i betragtningerne at forslaget reelt kan komme til at række 5 jagtsæsoner frem i tiden, og dermed også at jagttiden for denne periode skal rumme mulighed for at kunne opnå en tilstrækkelig afskydning, hvor det er nødvendigt og fortsat bestandsudvikling hvor det er ønsket

Nedenfor har jeg indsat kortene for indberetning af bestande og afskydning. Ormstrup Gods har ikke ønsket at bidrage, hvorfor tallene i område 1 skal tages med det forbehold.

Kronvildtmøder Vonge og på restaurant Rørbæk Sø

 

Referater fra de 2 afholdte Kronvildtmøder kan ses herunder

 

Kronvildtmøde Vonge her i PDF og Kronvildtmøde Rørbæk her i PDF

 

Riffelskydning

 

Mandag d. 3.april kl. 18.00 starter træningen på riffelbanen i Nørre Snede

 

Skydestævne i Pletten 2017

 

resultater og billeder ses her

 

Grillfest 2017

 

Du kan se Billeder fra grillfesten på siden "Billeder"

Du kan også finde opskriften på Bagte Rødløg på siden "Opskrifter"

Info for Aktivitets Agenda

 

ved klik på overskrift vises flere informationer om arangementet klik igen for at lukke