Højderyggens Skydecenter

Onsdag den 29. juni 2022 kl. 18:30

KUN FOR PIGER

  • Vil du prøve at skyde lerduer med haglbøsse?
  • Medlemskab, jagttegn eller at have skudt før
  • er ikke nødvendigt. Der er instruktører på banen.
  • Mød op og tag gerne en veninde med,
  • Der vil være små præmier til lodtrækning blandt aftenens
  • skudte kort. Geværer kan lånes på banen.
  • Kortene kan købes for 40,00kr. Stk.
  • Der kan ligeledes købes Grillpølser og øl/vand.

Beretning ordinær generalforsamling 30.01.2024
Årets gang.
På den ordinære generalforsamling 26.01.2023 var der mødt 28 medlemmer.
Regnskabet viste en omsætning på kr. 132.773,77 med et underskud på kr. 14.738,62
som resultat.
Ninna Pold Henriksen blev genvalgt til kasserer og Peter Uhrskov blev genvalgt til
bestyrelsen.
Der var genvalg til Svend Åge Andersen som revisor, Lars Andersen blev valgt til ny
revisorsuppleant.
Årets EGN samarbejde startede med kursus for nye jagttegnsløsere, det blev afviklet i
Pletten i løbet af vinteren og foråret. Kurset blev ledet af Bent Jensen og Lars Robert
Drongstrup.
Vi prøvede også i dette regi at arrangere en bustur til Lille Vildmose turen var sat til
den 22 april men vi måtte aflyse på grund af manglende tilslutning.
Der blev afholdt årsmøde i november og her enes bestyrelsen om at udbetale kr. 5000.
til hver af de 3 foreninger bag samarbejdet.
Årets skydestævne på 15 m banen blev afviklet 04.03.2023
Firmahold blev vundet af Høj-El, gade rækken af Egevej 2 og familie rækken af
Uhrskov-familien på Møllegade. Individuelt Peter Uhrskov med fuldt hus 200 point
12/x-10.
Knivkursus blev afholdt på Ejstrupholm Skole i samarbejde med Gludsted
Jagtforening tirsdage i jan-feb-marts måned.
Forårets hundetræning på Møllebakken gik i gang 4 april med 3 unghunde og 9 hunde
i åben og sluttede med stævne 20 juni.
Vinder af unghunde, Sony Sørensen, åben klasse blev vundet af Torben Poulsen.
Sensommer træning blev afviklet 3 tirsdage i august.
Højderyggens skydecenter havde et travlt år. I alt blev der kastet 151.000 duer,
hvilket er ny rekord.
Årets kommunemesterskab blev afviklet 27 juni på Højderyggen,
Foreningen vandt guld i holdskydning, individuelt blev det sølv i junior, senior og
veteran.
Banen er velfungerende med nyt/nyere materiel og super god økonomi.
2 af vores bestyrelsesmedlemmer havde valgt at gå ud på årsmødet i november,
istedet blev valgt Knud Jørgensen og Kjeld Møller.Til ny revisor blev Bent Jensen
valgt, som revisorsuppleant Keld Thomsen.
Bestyrelsen på Højderyggen havde valgt at udbetale kr. 10.000. til hver af de 3
jagtforeninger som stod bag etableringen af Højderyggens skydecenter tilbage i 1989.
VEND.
På riffelbanen beliggende Silkeborgvej har der været træning og indskydning af
jagtrifler hele sommerhalvåret, herfra meldes om plads til flere.
24 april var vi på vildduebanen som sædvanligt var der fuldt booket det er en rigtig
populær skydning og kunne sagtens bruge en aften mere, men der er 22 andre klubber
foran os på ventelisten.
Som konsekvens havde vi booket sportingbanen første onsdag i august. Bedre
træning til jagtsæsonen findes ikke ok tilslutning, men plads til flere.
Fredag den 5 maj havde foreningen booket hjortebanen i Risbjerg for at vi kunne øve
os på løbende mål. Bare 7 medlemmer mødte op.
16 maj kl. 8 var der bukketræf i pletten Jonas havde som den eneste nedlagt en buk.
Ved byfesten i Kristi Himmelfartsdagene passede vi som sædvanligt, ølvognen og vi
havde som noget nyt taget skydesimulatoren med i et telt på pladsen. Vi møder stor
hjælpsomhed fra vores medlemmer til at bemande pladsen.
Vi har i forbindelse med byfesten opsparet et tilgodehavende på kr. 8.000. hos
Borgerforeningen til senere indkøb.
Harrild Hede dagen blev afholdt 27 august her havde Bent og Jens Peter på
foreningens vegne etableret en jagtsti for børn som blev godt besøgt. Alle der var
igennem blev belønnet med en medalje.
29. august var vi på mark- skovvandring hos Winni og Thomas på Enghavevej for at
se hvordan et oprindeligt markbrug over nogle årtier er ændret til en skovejendom
med plads til heste, vildt og biodiversitet.Svagt fremmøde.
Fredag den 15 september var det blevet tid til den årlige svampe i Nørlund. 29 deltog
i indsamlingen af svampe og 18 blev til spisningen.
Bestyrelsen tog i sensommeren kontakt til 3 af vore aktive kvindelige medlemmer for
at lodde stemningen vedrørende at lade danne en kvindegruppe.
De tre kvinder tog opgaven op og gik straks i gang, som i senere har kunnet læse i
lokal jagtnyt og på facebook.
Vi fik i august en henvendelse fra vildtforvalter Klaus Thusgaard på Rørbæk han ville
gerne have nogle junior jægere tilknyttet om vi havde en juniorafdeling, det måtte vi
jo meddele at vi ikke havde men vi kunne måske danne en.
Vi kontaktede derfor alle vores medlemmer under 25 år, det var en nedslående
omgang.Heldigvis var brødrene Magnus og Morten Uhrskov klar, og derfor er det
lige så stille kommet i gang.
Ejstrupholm for alle optog i august en video som skal informere hvad byen har at
tilbyde sin befolkning, der blev også lavet et indslag fra pletten. Filmen har premiere
20.02.2024
Vildt madlavningen på Ejstrupholm skole i efteråret blev igen en succes, flere gik
forgæves efter en plads på holdet.
Desværre har Julie og Elin som står for disse aftener meddelt at de stopper.
Slut november var der igen skoleskydning for 5 klasser, Ejstrupholm skole opnåede
flot 10.plads
I december var både kvindeholdet og juniorgruppen på kaninjagt på Endelave begge
hold meldte om en god tur, masser af kaniner og forbier. Senior holdets tur blev aflyst
på grund af sygdom søges afviklet i januar. 2024

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/