Om Pletten

Velkommen til Ejstrupholm Jagt & Skytteforening

Udlejning af Pletten

Foreningens Klubhus


 

Januar år 1998 fik Ejstrupholm Jagtforening mulighed for at købe et nedlagt Vandværk inde i Byen. Man gik så i gang med at lave nogle forslag til hvordan, huset skulle bygges, og det blev da også ændret under vejs, til det som det er i dag. 24 Februar 1998 blev der indkaldt til en ekstra Generalforsamling, hvor købet og det fremlagte forslag blev lagt frem, og godkendt, med en 15 meter Skydebane i kælderen. Så skulle det store arbejde ellers i gang med ansøgninger om byggetilladelse og til forskellige Fonde om tilskud.


Der blev også solgt indskudsbeviser til vores medlemmer som et rentefrit lån a’ 500 kr. stk. der blev solgt for ca. 80000 kr. der var også ikke Jægere som købte indskudsbeviser. Tilbagebetalingen af lånet skulle begynde senest 5 år efter huset stod færdigt med min. 5000 kr. pr. år og det er vi i gang med.

Her skal nævnes den daværende Formand for Jagtforeningen Sven Å. Andersen, ( Svenne ) som lagde et kæmpe stykke arbejde, med at få købt Vandværket, få udarbejdet nogle tegninger, søgt om byggetilladelse, søgt Fonde om tilskud til byggeriet, og meget mere når sådan et projekt skal i gang. og det er ikke mindst takket Svennes store indsats at vi har det klubhus som vi har i dag.


Huset er på ca. 100m2 i grundplan med 100 m2 kælder som er indrettet med  en 15 meter Skydebane.

D. 22 April 1998 gik nogle frivillige i gang med at tage belægnings sten op, og andre begyndte at bryde Vandværket ned. At bryde sådan et gammel Vandværk ned er ikke lige til, noget af det er støbt op og fyldt med jern bl.a. taget og vandtårnet.


Den 18 Maj kunne Støbe Arbejdet til Kælderen begynde. Til sådan et Projekt er det en fordel at have mange forskellige Håndværkere som medlemmer, da alt arbejdet var frivilligt. Murefirmaet Bent Jeppesen og hans folk lagde rigtigt mange timers arbejde, om aftenerne og weekenderne, og da dækket over kælderen skulle støbes tog de et par dage ud af kalenderen for at støbe.


Midt i Juni 1998 kunne vi så holde Rejsegilde på Huset.


Det var hele tiden planen at Huset skulle stå færdigt til Oktober, da Jagtforeningen havde 60 års Jubilæum.


Det blev det også så d. 24 Oktober holdt vi en Reception i Huset med efterfølgende fest om aften på Ejstrupholm hotel, med deltagelse af  Kristian Raunkiær.


Da der er indrettet en 15 mtr. Skydebane i Kælderen med 7 Standpladser ville vi søge om optagelse i Vejle Amts Skytteforening, men da vi er en Jagtforening kunne det ikke sådan, lige lade sig gøre, der skulle ændres i et par vedtægter, og navnet skulle ændres. Ændringerne blev godkendt på vores Generalforsamling, så navnet blev Ejstrupholm Jagt og Skytteforening.


Også her var der en del frivillige som tilbød at lade sig uddanne sig til Skydebane Instruktør, der var så mange at uddannelsen foregik i vores eget Klubhus.


I dag bliver Huset brugt til flere forskellige aktiviteter, vi har skydebanen åbnet to aftener om ugen fra September til Marts  hvor alle kan komme for at skyde.


Hjemmeværnet har lejet banen en gang om ugen . Huset og Skydebanen kan også lejes af private, der skal dog være en Instruktør på Banen. Huset skulle også have et navn , der kom flere forslag, men valget faldt på navnet Pletten, da det handler om at ramme plet i Skiverne på Skydebanen.


P.B.V.

Henning Ottesen